Danh mục thiết bị

Hệ thống kiểm soát an ninh cho nhà máy

  Hệ thống kiểm soát an ninh cho nhà máy bao gồm các hệ thống nhỏ khác nhau kết hợp lại để đáp ứng yêu cầu kiểm soát an ninh hoặc quản lý nhân sự, suất ăn công nghiệp, hệ…

Hệ thống kiểm soát an ninh tích hợp

  Hệ thống kiểm soát an ninh tích hợp bao gồm nhiều các hệ thống con với mục đích kiểm soát khác sau và có thể được kết nối và tích hợp với nhau thành 1 hệ thống lớn nhằm…

5 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỘT BÃI GỬI XE THÔNG MINH CHẤT LƯỢNG

Hiện nay, mô hình bãi giữ xe thông minh trở thành chiến thuật tự động được ứng dụng rộng rãi trong đời sống. Không chỉ ở các khu công nghiệp, đô thị, nhà máy – xí nghiệp mà đây còn…

Giải pháp Phần mềm quản lý suất ăn công nghiệp

TTC Việt Nam cung cấp Phần mềm quản lý suất ăn công nghiệp và các thiết bị trong hệ thống Hiện có nhiều nhà máy có suất ăn cho cán bộ nhân viên trong đơn vị. Việc quản lý suất ăn…

Vận chuyển

Miễn phí bán kính 50km
Xem

Thanh toán

Linh hoạt
Xem

Bảo hành

Bảo hành chính hãng 1 năm
Xem
Cung cấp giải pháp, thiết bị kiểm soát, thiết bị văn phòng và các thiết bị công nghệ khác | TTC Việt Nam