Bộ máy tổ chức

  • Người đăng

    admin

  • Lượt xem

    2568

Công ty Cổ phần TM&DV TTC Việt Nam là công ty hoạt động theo hình thức quản lý tập trung và thống nhất với 1 giảm đốc điều hành quyết định các các công việc chung và các trưởng phòng chuyên trách chịu trách nhiệm về công việc cho từng phòng ban của mình.

 

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Xem thêm

Liên hệ

  • admin

  • 20

Tầm nhìn sứ mệnh

  • admin

  • 1713

Với mục tiêu mang đến “Giải pháp hoàn hảo – khách hàng hài lòng ” công…

Zalo Hotline Form Advisory