Danh mục thiết bị

Bộ máy tổ chức

Công ty Cổ phần TM&DV TTC Việt Nam là công ty hoạt động theo hình thức quản lý tập trung và thống nhất với 1 giảm đốc điều hành quyết định các các công việc chung và các trưởng phòng chuyên trách chịu trách nhiệm về công việc cho từng phòng ban của mình.

 

Tag

Liên hệ

22/02/2017 14:43:43

Chi tiết

Vận chuyển

Miễn phí bán kính 50km
Xem

Thanh toán

Linh hoạt
Xem

Bảo hành

Bảo hành chính hãng 1 năm
Xem
Cung cấp giải pháp, thiết bị kiểm soát, thiết bị văn phòng và các thiết bị công nghệ khác | TTC Việt Nam